Thiết bị chẩn đoán lỗi chuyên hãng GM - CHEVROLET

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN LỖI CHUYÊN HÃNG GM – CHEVROLET

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

Đặc điểm của thiết bị chẩn đoán lỗi GM - CHEVROLET:

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

Chức năng của thiết bị chẩn đoán lỗi GM - CHEVROLET:

  • Đọc và xoá mã lỗi.
  • Hiển thị các thông số hiện hành của xe dạng số và đồ thị.
  • Kích hoạt hệ thống
  • Reset bộ nhớ, học lại ga cầm chừng
  • Dòng xe hỗ trợ: CHEVROLET, GM, BUICK, CADILLAC

Tên thường gọi: thiết bị chẩn đoán, thiết bị chẩn đoán GM, thiết bị chẩn đoán CHEVROLET, thiết bị chẩn đoán BUICK, thiết bị chẩn đoán CADILLAC, thiết bị chẩn đoán lỗi GM-CHEVROLET, …

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

Thiết bị phụ kiện đi kèm của thiết bị chẩn đoán lỗi GM - CHEVROLET:

  • Thiết bị chính
  • Cáp kết nối OBD II
  • Cáp kết nối USB
  • Adapter

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

may-chan-doan-loi-gm-chevrolet-chinh-hang

13/04/2016