【Tài Liệu Kỹ Thuật Ô Tô】Tháo, lắp và chạy rà thử xe

Bộ tài liệu kỹ thuật ô tô Tháo, lắp và chạy rà thử xe.

Đây là một bộ tài liệu đầy đủ và tổng hợp những bước, quy trình về tháo, lắp và chạy rà thử xe.Đây chắc chắn là một bộ tài liệu không thể thiếu của bất cứ KTV ô tô chuyên nghiệp nào.

Link download :

Tài liệu có tham khảo từ một số nguồn tài liệu trên internet !

Xem thêm : 

22/06/2016