Tài Liệu Kỹ Thuật Ô Tô : Nguyên Lý Hoạt Động Bướm Ga Ô Tô

Bướm ga là nơi mà không khí thực sự đi vào trong động cơ. Khi đạp bàn đạp ga thì cánh bướm ga sẽ mở, độ mở sẽ tùy thuộc vào việc đạp bàn đạp ga bao nhiêu và cho phép gió đi vào trong ống góp hút. Hầu hết các bướm ga được đặt ở đầu vào của ống góp hút và được nối với lọc gió. 

Đây là một bộ tài liệu mà bất kì KTV chẩn đoán ô tô nào cũng sẽ cần : 

Lnk download : https://www.mediafire.com/?3nxs4tlo71kj0u1

Tài liệu có sưu tầm từ internet !

Tags : vệ sinh kim phun xăng điện tử miễn phí

 

15/07/2016