[Tài liệu kỹ thuật ô tô] Cách đọc thông số lốp xe ô tô

Một bộ tài liệu chi tiết và đầy đủ về cách đọc những thông số trên lốp xe ô tô.

Bộ tài liệu "Cách đọc thông số lốp xe ô tô" là một bộ tài liệu cơ bản về cách đọc các thông số ghi trên lốp xe ô tô - Một bộ tài liệu không thể thiếu cho bất kì KTV chẩn đoán ô tô chuyên nghiệp nào khi mới bắt đầu sửa chữa xe ô tô.

Link download : 

Tài liệu có tham khảo từ một số nguồn trên Internet !

Đọc thêm : vệ sinh kim phun xăng điện tử miễn phí !

 

05/07/2016