Hình ảnh bàn giao thiết bị chẩn đoán xe máy Motoscan trong tháng 03/2016

HÌNH ẢNH BÀN GIAO THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN XE MÁY MOTOSCAN TRONG THÁNG 03/2016

Thiết bị chẩn đoán Motoscan MST-100P là thiết bị chuyên chẩn đoán lỗi xe máy được sản xuất bởi tập đoàn Shenzhen Zeus Technology. Thiết bị chẩn đoán xe máy Motoscan MST-100P có giao diện tiếng Việt, thiết bị nhỏ gọn dưới dạng cầm tay. Có thể chẩn đoán được hầu hết các loại xe phun xăng điện tử như Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Piagio và 1 số dòng xe khác.

Hình ảnh bàn giao thiết bị chẩn đoán xe máy Motoscan trong tháng 03/2016 vừa qua của TPauto.

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

hinh-anh-ban-giao-thiet-bi-chan-doan-xe-may-motoscan-trong-thang-3-2016

13/04/2016