Tài liệu hệ Thống Phun Xăng Điện Tử PGM FI Dành Cho Xe Máy

Hệ thống phun xăng điện tử trên các mẫu xe của Honda - PGM Fi (Programmed Fuel Injection) chia làm 3 nhóm chính: Các cảm biến (Đưa tín hiệu vào), ECM động cơ (Bộ xử lý trung tâm) và các cơ cấu chấp hành (Tín hiệu ra). 

Các cảm biến và cơ cấu chấp hành tạo nền tảng cho hệ thống phun xăng điện tử, sự điều khiển đó được mô tả như sau: nhận tín hiệu từ các cảm biến đặt trên động cơ để biết chế độ hoạt động của động cơ. Sau đó đưa tín hiệu điện áp đến điều khiển các cơ cấu chấp hành và nhận tín hiệu phản hồi từ các cơ cấu chấp hành.

Download tài liệu tại : 

Tài liệu có tham khảo thêm 1 số nguồn trên internet !

Xem thêm : thiết bị vệ sinh kim phun xăng

13/06/2016